Chino

“???????
wo ting dao, wo wang ji
???????
wo kan dao, wo ji de
???????
wo lianxi, wo ling hui”

Estoy preparando el HSK Oral Nivel Inicial y esos son los recursos que voy a usar.

HSK Oral Nivel Inicial Strategy:

– THE CHINESE PROFICIENCY TEST SYLLABUS LEVEL 1 (aprender palabras y gramática)
– THE CHINESE PROFICIENCY TEST SYLLABUS LEVEL 2 (aprender palabras y gramática)
– SIMULATED TEST PAPERS FOR CHINESE PROFICIENCY TEST (Level 1-2) Peking University Press
– SIMULATED TESTS OF THE NEW HSK (LEVEL 1-2) BLCUP

HSK 2 Strategy:

– THE CHINESE PROFICIENCY TEST SYLLABUS LEVEL 2  ( Gramática + 300 palabras)
– SIMULATED TEST PAPERS FOR CHINESE PROFICIENCY TEST (Level 1-2) Peking University Press
– SIMULATED TESTS OF THE NEW HSK (LEVEL 1-2) BLCUP

Otros Recursos:
ChinesePod:  http://chinesepod.com/
Skritter : http://www.skritter.com/
Fluentflix: http://www.fluentflix.com/
SexyMandarin: http://www.sexymandarin.com/

Leave a Reply